Skip to content

Po zimě nezanedbejte kontrolu střechy

Příchod jara je pro majitele domů, chat či chalup, signálem, že by měli svou nemovitost podrobit důkladné kontrole střechy, která dokáže odhalit případné škody vzniklé táním sněhu. Čemu věnovat pozornost?

„Tající sníh dovede napáchat velké škody. Proto je velmi důležité po zimě střechu prohlédnout. Je nutné zkontrolovat tašky a oplechování, okapy, hromosvody, ale třeba i protistěhové zábrany,“ radí Michal Ponec z firmy Betonpres, která vyrábí střešní krytinu. „Zanedbání jarní revize může vyústit v budoucí poškození celého objektu,“ varuje Ponec.

Revize střechy přitom není vůbec složitá. Pro většinu zásahů je potřeba především dobrý zrak a zcela jednoduché vybavení. Nejprve zkontrolujte napadaný nepořádek v okapech i na samotné střeše. Začít můžete s okapy. Důležité je, aby zůstaly plně průchodné. Žlaby stačí vymést obyčejným koštětem, nečistoty v těžko přístupných rourách se dají odstranit silným proudem vody.

„Okapní žlaby či svody, které jeví známky proreznutí nebo jsou zcela děravé, raději hned vyměňte. Bude to sice něco stát, ale škody, které může na vašem domě napáchat nefunkční odvodňovací systém, jsou násobně větší. Doporučujeme zkontrolovat také to, jak stabilně jsou žlaby uchycené v hácích,“ doplňuje Michal Ponec.

Dalším krokem je vizuální kontrola stavu střešní krytiny. U starých střech se soustřeďte na to, abyste odhalili viditelné praskliny a zlomy na taškách, které se po letech mohou objevit. Poškozené kusy střešní krytiny bude nutné vyměnit. I drobné praskliny se vlivem mrazu rozšiřují a umožňují prosáknutí vody. Ujistěte se také, že jsou všechny tašky na svém místě, že některá z tašek není nadzvednutá či jinak vychýlená. V případě že ano, vraťte ji do správné polohy.

Při pohledu na střechu je dobré si také všimnout, zda není utržený hromosvod. Do prohlídky zahrňte i protistěhové zábrany. Zkontrolujte jejich uchycení, dotáhněte šrouby a poškozené komponenty vyměňte.

„Svou pozornost zaměřte především na nejkritičtější místa. To jsou ta, kde se potkávají různé části pláště: střešní krytina s klempířskými prvky, okolí střešních oken a komínů a jde také o nejrůznější úžlabí, nároží či hřebenáče. Zde vedle vizuální kontroly doporučujeme také manuální kontrolu, zda nejsou některé z prvků uvolněné,“ uzavírá Ponec z Betonpresu.