Skip to content

Divadlo Archa propojuje své umělecké i vzdělávací aktivity v nově vzniklém Centru dokumentárního a sociálně-specifického divadla

Pražské Divadlo Archa vytvořilo Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla, které propojí všechny jejich umělecké a vzdělávací aktivity. V sezóně 2021/22 Centrum představí hned několik novinek. Například projekt Divadlem k demokracii, který zahrnuje inscenace Archy nebo sérii dílen pro pedagogy a studenty. Dále třeba program Artists in War, který má za cíl propojovat ukrajinské a české umělce. Další novinkou je také odborná metodologická příručka režisérky Jany Svobodové s názvem Sociálně-specifické divadlo v praxi/zapojování neprofesionálů do kreativního procesu, které vyšla v anglickém jazyce a je také zdarma dostupná on-line.

„Divadlo Archa otevírá prostor pro rozvoj scénického umění, který se zabývá autentickými zdroji. Typ divadla, jenž odborná veřejnost nazývá dokumentárním nebo sociálně-specifickým, prosazujeme od roku 2003, kdy jsme zahájili dlouholetou práci v uprchlických táborech v České republice. Divadelníci vytvořili v průběhu let způsob práce, který zve skutečné lidi, reprezentanty určité skupiny, do kreativního procesu,“ říká Jana Svobodová, divadelní režisérka a průkopnice dokumentárního divadla v ČR.

Divadlem k demokracii:

Projekt, jenž odstartoval v lednu letošního roku a skončí v říjnu 2023, je zaměřený na propojení divadelní tvorby a demokratického vzdělávání. Je orientovaný na rozhodovací procesy při kolektivní tvůrčí činnosti, schopnost vnímat soudobou tvorbu, toleranci a otevřenost k neznámému.

Součástí projektu je i pět inscenací Divadla Archa, které reprezentují způsob tvorby založený na týmové práci, respektu k názorům členů skupiny a prostředí pro rozvoj osobnosti každého účastníka.  Jedná se o inscenace Žlutá tma (Petra Nikl), Ti, kdo mluví sami za sebe (Jana Svobodová a kol.), Virtual Ritual (Jan Mocek), Kůrovec (Amálie Poledníčková a kol.), Zbytečnosti (Spielraum Kollektiv).

Tvůrci jednotlivých inscenací přizvou studenty a žáky do tvůrčího procesu formou dílny nebo kreativní debaty. Společně pak zkoumají principy rozhodování, tolerance a spolupráce.

Dalšími činnostmi Divadla k demokracii jsou série dílen pro pedagogy a studenty přímo v divadle nebo v pak jednotlivých školách.

Artists in War:

Zesilte hlas umělce – nechte příběh slyšet!

Divadlo Archa je členem mezinárodní platformy, která vytváří prostřednictvím autentických příběhů most mezi ukrajinskými a českými umělci. Reaguje tak na potřebu kulturního domu Jam Factory z ukrajinského Lvova, který svou aktivitou podporuje místní umělce. Archa přichází s projektem, který umožní dialog vždy dvou umělců, jednoho z Ukrajiny a druhého z Čech.

„Naše myšlenka vychází z dlouhodobých zkušeností z práce v uprchlických táborech, kde mnoho lidí, kteří utekli před válkou, nemělo žádný hlas. Jejich životy přerušila válka. Jako divadelníci jsme vyvinuli velmi intimní způsob, jak mohou místní umělci vytvořit atmosféru důvěry s člověkem, který se nachází v životní krizi,“ říká k tomu ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab.

Jana Svobodová: Sociálně-specifické divadlo v praxi/zapojování neprofesionálů do kreativního procesu

Jedná se o první odbornou publikaci, jenž představuje systém jednotlivých kroků při práci s lidmi, kteří nejsou profesionály. „V této praktické příručce se dělím o své osobní objevy, které jsem spolu se svými kolegy-divadelníky učinila v průběhu posledních dvaceti let. Popsaný sled cvičení, her a dalších postupů byl vyzkoušen na mnoha workshopech, v nejrůznějších prostředích, při práci s rozličnými skupinami lidí,“ uvedla autorka. Tato metodologická příručka je určena divadelním profesionálům, amatérům, učitelům, sociálním pracovníkům a všem, kteří by chtěli touto metodikou rozšířit a obohatit svou vlastní praxi. Publikaci zatím vyšla v anglickém jazyce, na české verzi se pracuje.

„Bylo velmi příjemné a snadné číst tuto knížku. Je napsána velmi srozumitelně, kapitoly jsou krátké a věcné. Líbil se mi jak obsah, tak i forma, jakými byly objevy popsány. Skvělý nápad zařadit fotografie i videa jako součást textu. Příručka je koncipována tak, že se v ní každý, kdo má zájem, může snadno orientovat,“ říká Lise Grimelund-Kjelsen, ředitelkadivadla Teater Leikhus v norském Oslu.

„Po letech práce na rozvoji takzvaného sociálně-specifického divadla vytvořila Jana Svobodová tuto praktickou příručku, která popisuje její inovativní přístup a obsahuje řadu nástrojů a technik, které používá. Nabízí jedinečný vhled do stále uznávanějšího a důležitějšího způsobu tvorby dokumentárního divadla, který je založen na principu sdílené zkušenosti a využití kreativity všech zúčastněných,“ napsal o příručce Robert Palmer, mezinárodní kulturní expert a bývalý ředitel Demokratické správy, kultury a diverzity v Radě Evropy.

Metodologická příručka je k přečtení zde: http://janasvobodova.art/

K dalším aktivitám nově vybudovaného Centra patři již zavedené projekty Divadla Archa jako je Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu, Mezinárodní festival dokumentárního divadla Akcent nebo projekt What’SAP – Exchange of Social Art Practices, jenž má za cíl podpořit mladé umělce v práci s různými sociálními skupinami a dát jim možnost vytvořit vlastní inscenaci.